Latvijas Matemātikas Biedrība
EN

Mājas

Jaunumi

Par LMB

Aktivitātes

Vēsture

Saites

Kontakti

6. Latvijas matemātikas konference

2006. gada 7. un 8. aprīlī Liepajā, Liepājas Pedagoģijas augstskolā

Saskaņā ar Latvijas matemātikas biedrības 2005. gada 21. oktobra kopsapulces lēmumu biedrības valde 2006. gada 7. un 8. aprīlī Liepājā, Liepājas Pedagoģijas augstskolā organizē 6. Latvijas matemātikas konferenci. Aicinām visus Latvijas matemātiķus — gan LMB biedrus, gan pārējos matemātiķus tajā aktīvi piedalīties.

  Konferences dienas kārtība un programma
  Tēzes
  Konferences rakstu krājums, iesniegto rakstu saraksts

Konferences dienas kārtība un programma

Ceturtdien, 6.aprīlī

Interesentiem iespējama iebraukšana Liepājā un apmešanās iepriekš rezervētā naktsmītnē

Piektdien, 7.aprīlī

09.00 - 12.30   Jūras spēku mācību centra, Zemūdeņu kalibrēšanas darbnīcas un
                        mīnu kuģa apmeklējums
12.30 - 13.30   Reģistrācija un pusdienas pārtraukums
13.30 - 13.45   Konferences atklāšana
13.45 - 15.40   Plenārsēde
15.40 - 16.00   Kafijas pauze
16.00 - 18.00   Sekciju sēdes
18.00 - 20.00   Iepazīšanās ar Liepājas pilsētas centru
20.00 - 23.00   Konferences vakariņas un neformāla diskusija

Sestdien, 8.aprīlī

09.00 - 10.30   Sekciju sēdes
10.30 - 11.00   Kafijas pauze
11.00 - 12.45   Sekciju sēdes
12.45 - 13.30   Pusdienas
13.30 - 15.00   Sekciju sēdes
15.00 - 15.15   Konferences noslēgums

» Konferences programma (.xls fails)

 

Tēzes

Konferences tēzes publicēs Acta Soc. Math. Latv. kārtējā izdevumā. Vēlams, lai tēzes nebūtu garākas par 1 lappusi un angļu valodā. Nosaukumam jābūt kā latviešu, tā arī angļu valodā. Tēžu latviskais nosaukums nepieciešams programmai un satura rādītājam. Tēžu iesniegšanas termiņš — 10. marts. Šeit Jūs varat ielādēt tēžu noformēšanai nepieciešamus failus:

       LaTeX .cls fails  +   parauga .tex fails  +   šablona .tex fails  =   .rar arhīvs

Konferences rakstu krājums

LMB valde iesniegusi projektu, lai iegūtu finansējumu recenzētam konferences rakstu krājumam izdošanai izdevumā LU Raksti, Ser. Matemātika.

Rakstus angļu valodā ar anotāciju latviešu valodā ir jāiesniedz līdz šī gada 1. jūnijam uz e-pasta adresi  aijal@lanet.lv. Šeit Jūs varat ielādēt raksta noformēšanai nepieciešamus failus:

       LUmat.sty  +   rim.sty  +   lumat.tex  +   lumat.pdf  =   .rar arhīvs

 

Iesniegtie raksti (PR — pie recenzenta)
1.Sh. GuseinovThe total error estimate of one regularization iterative method23.05.2006PR
2.S. SolovjovAlgebraic properties of comme categories23.05.2006PR
3.U. RaitumsRelaxation of a linear–quadratic control problem with a concave cost functional26.05.2006PR
4.A. Gritsans,
F. Sadyrbaev
Multiplicity of the Nehari solution31.05.2006PR
5.S. AtslegaMultiplicity results for the Neumann boundary value problem31.05.2006PR
6.O. Pavlenko,
J. Goldšteine
Asymptotical analysis of continuous time stochastic regression models01.06.2006PR
7.I. YermachenkoOn existence of solutions to the fourth order nonlinear boundary value problem01.06.2006PR
8.N. SergejevaOn unusual Fučik spectrum01.06.2006PR
9.A. Gritsans,
F. Sadyrbaev
Some properties of solutions of Emden-Fowler type equations02.06.2006PR
10.E. ĢingulisMathematics textbooks in Latvian, their history and some problems04.06.2006PR
11.Sh. Guseinov,
H. Kalis
On one method for heat transfer inverse problem05.06.2006PR
12.T. GarbuzaExpressions for the Fuchik spectrum for the second order Sturm-Lioville BVP05.06.2006PR
13.R. OzolsAbout prime factorization of n!08.06.2006PR
14.P. DaugulisTwo developments of the graph model in linear algebra and module classification problems08.06.2006PR
15.V. Ajevskis,
N. Sinenko
Using regulated Brownian motion for modelling of an exchange rate13.06.2006PR
16.R. OzolsEstimations of product of first n primes14.06.2006PR
17.A. CibulisEstimations of root of the equation x^a+x^b=1 Ozol's conjecture30.06.2006PR
18.J. LebedinskaFuzzification of Markowitz portfolio30.06.2006PR
19.O. ĻebedevaMany-valued order relation and fuzzyfication of ordered set category06.07.2006PR
20.A. Šostaks,
J. Steprans
On weakly CLP-compact spaces07.07.2006PR
21.S. Asmuss,
A. Šostaks
On L-fuzzy splines for approximation under fuzzy infpormation07.07.2006PR
22.I. ZvinaStone-type construction for an arbitrary subset of the family of all ideals of a distributive lattice09.07.2006PR

 

 

© 2004 Latvijas Matemātikas Biedrība