Latvijas Matemātikas Biedrība
EN

Mājas

Jaunumi

Par LMB

Aktivitātes

Vēsture

Saites

Kontakti

Informācija par Latvijas Matemātikas Biedrību

  Statūti
  Biedrības priekšsēdētājs un valde, e-pasta adreses
  Biedru saraksts

No Latvijas Matemātikas Biedrības statūtiem

Latvijas Matemātikas Biedrība (saīsināti LMB) ir brīvprātīga neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura darbojas ar mērķi atbalstīt un veicināt matemātikas zinātnes un izglītības attīstību Latvijā. LMB ir radoša sabiedriska bezpeļņas organizācija ar juridiskās personas tiesībām un mītnesvietu Latvijas Universitātē. Tās darbība aptver visu Latviju.

LMB pašpārvaldes institūcijas ir:

  —  biedru kopsapulce;
  —  biedrības priekšsēdētājs;
  —  valde.

LMB kontroles un revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

LMB augstākā lēmējinstitūcija ir tās biedru kopsapulce.

Kopsapulces ir kārtējas un ārkārtas. Kārtējo kopsapulci sasauc valde gada sākumā. Ārkārtas kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai pēc revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/4 īsteno biedru pieprasījuma. Kopsapulci sasauc laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja valde nesasauc kopsapulci, tad to sasauc revīzijas komisija. Kapsapulces laiku, vietu un dienas kārtību paziņo katram biedram ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.

Latvijas Matemātikas Biedrības priekšsēdētājs

Andrejs Reinfelds

Profesors

Latvijas Universitāte

LU Matemātikas un Informātikas Institūts

reinf@latnet.lv

Latvijas Matemātikas Biedrības biedru saraksts

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   Ķ   L   Ļ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z

A

Āboltiņš Aivars

Aleksejeva Nadežda

Aņisimova Aija

Arhipova Irina

Asmuss Svetlana

Atslēga Svetlana

Avotiņa Maruta

B

Bajārs Jānis

Barišņikovs Aleksandrs

Bēts Raivis

Birģelis Kārlis

Breidaks Juris

Brokāns Eduards

Brūveris Mārtiņš

Budkina Natālija

Buiķis Andris

Bula Inese

Buls Jānis

C

Carkovs Jevgēnijs

Cepītis Jānis

Cers Edmunds

Cibulis Andrejs

Circāne Zane

Cīrulis Jānis

Čerņajeva Sarmīte

Čerņenoks Juris

D

Daugulis Pēteris

Dinuls Romans

Dobkeviča Marija

Dzenīte Ilona

E

Eglīte Irina

Eļkins Aleksandrs

Engel Irina

F

Fjodorovs Jegors

G

Goldšteine Jolanta

Gricāns Armands

Grigorenko Olga

Guseinovs Šarifs

Gūtmanis Normunds

H

Hiļkeviča Gaļina

Hiļkevičs Sergejs

I

Iltiņa Marija

Iltiņš Ilmārs

J

Jansone Anna

Jermačenko Ināra

K

Kalis Harijs

Kangro Ilmārs

Kaupužs Jevgeņijs

Kiričuka Anita

Kokainis Mārtiņš

Koliškina Valentīna

Koliškins Andrejs

Kostjukova Solvita

Kremeņeckis Vladislavs

Krēmere Insa

Ķikusts Pauls

Kūma Dace

L

Lapiņš Jānis

Liberts Martiņš

Liepa Evija

Ligere Jeļena

Lukjanska Margarita

Lūsītis Miks

Ļebedevs Raitis

Ļebedinska-Litvinova Jūlija

M

Marinaki Maksims

Matvejevs Andrejs

Morevs Patriks

O

Ogorelova Diāna

Orlovs Pāvels

Ozola Līva

Ozoliņš Ansis

Ozols Raitis

P

Pavļenko Oksana

Petere Gaida

Pola Aija

R

Reinfelds Andrejs

Rubīna Tatjana

S

Sadirbajevs Felikss

Sadovska Alīna

Seile Mārīte

Sengilejevs Valentīns

Sergejeva Natālija

Siņenko Nadežda

Smirnovs Sergejs

Sondore Anita

Steprāns Juris

Strautiņš Uldis

Šadurskis Kārlis

Šliseris Jānis

Šostaks Aleksandrs

Šteinberga Dzintra

Šuste Agnese

U

Uļjane Ingrīda

V

Valainis Aigars

Valeinis Jānis

Vintere Anna

Volodko Inta

Vucāns Jānis

Z

Žigunovs Maksims

© 2004 Latvijas Matemātikas Biedrība