Latvijas Matemātikas Biedrība
EN

Mājas

Jaunumi

Par LMB

Aktivitātes

Vēsture

Saites

Kontakti

Informācija par Latvijas Matemātikas Biedrību

  Statūti
  Biedrības priekšsēdētājs un valde, e-pasta adreses
  Biedru saraksts

No Latvijas Matemātikas Biedrības statūtiem

Latvijas Matemātikas Biedrība (saīsināti LMB) ir brīvprātīga neatkarīga fizisku un juridisku personu apvienība, kura darbojas ar mērķi atbalstīt un veicināt matemātikas zinātnes un izglītības attīstību Latvijā. LMB ir radoša sabiedriska bezpeļņas organizācija ar juridiskās personas tiesībām un mītnesvietu Latvijas Universitātē. Tās darbība aptver visu Latviju.

LMB pašpārvaldes institūcijas ir:

  —  biedru kopsapulce;
  —  biedrības priekšsēdētājs;
  —  valde.

LMB kontroles un revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

LMB augstākā lēmējinstitūcija ir tās biedru kopsapulce.

Kopsapulces ir kārtējas un ārkārtas. Kārtējo kopsapulci sasauc valde gada sākumā. Ārkārtas kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai pēc revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/4 īsteno biedru pieprasījuma. Kopsapulci sasauc laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja valde nesasauc kopsapulci, tad to sasauc revīzijas komisija. Kapsapulces laiku, vietu un dienas kārtību paziņo katram biedram ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.

Latvijas Matemātikas Biedrības priekšsēdētājs

Andrejs Reinfelds

Profesors

Latvijas Universitāte

LU Matemātikas un Informātikas Institūts

reinf@latnet.lv

Latvijas Matemātikas Biedrības biedru saraksts

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   Ķ   L   Ļ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z

A

Āboltiņš Aivars

Andžāns Agnis

Aņisimova Aija

Arhipova Irina

Arhipovs Sergejs

Asmuss Svetlana

Atslēga Svetlana

B

Bajārs Jānis

Bārzdiņš Jānis

Bērziņa Inese

Bēts Raivis

Birģelis Kārlis

Bonka Dace

Breidaks Juris

Budkina Natālija

Buiķe Margarita

Buiķis Andris

Bula Inese

Buls Jānis

Bunte Aigars

Bušs Ginters

C, Č

Carkova Viktorija

Carkovs Jevgēnijs

Cepītis Jānis

Cers Edmunds

Cibulis Andrejs

Cīrulis Jānis

Čerāne Silvija

Čerņajeva Sarmīte

D

Dambītis Jānis

Daugulis Pēteris

Deksnis Guntis

Dinuls Romans

Dobelis Kārlis

Dobkeviča Marija

Duka Vita

Dzenīte Ilona

E

Eglīte Irina

Eļkins Aleksandrs

F

Freivalds Rūsiņš

G

Goldšteine Jolanta

Gricāns Armands

Grigorenko Olga

Grīnglazs Leonīds

Grundmane Daiga

Guseinovs Šarifs

Gūtmanis Normunds

H

Heniņa Ingrīda

Hiļkeviča Gaļina

Hiļkevičs Sergejs

I

Ikaunieks Ēvalds

Iltiņa Marija

Iltiņš Ilmārs

J

Jermačenko Ināra

Judrupa Benita

Judrups Ojārs

K, Ķ

Kalis Harijs

Kamiševs Andrejs

Kangro Ilmārs

Kaņevskis Aleksandrs

Koliškina Valentīna

Koliškins Andrejs

Kostjukova Solvita

Krastiņa Jolanta

Kremeņeckis Vladislavs

Kriķis Juris

Kuleša Līga

Ķikusts Pauls

L, Ļ

Lāce Gunta

Lapidus Dmitrijs

Lapiņa Halina

Lapiņš Jānis

Lasis Andris

Lencmane Marija

Liberts Martiņš

Liepa Evija

Liepiņa Inta

Lietuvietis Ojārs

Ligere Jeļena

Līnis Valdemārs

Lukjanska Margarita

Ļebedinska Jūlija

Ļipjanskis Ruvims

Ļivčaks Jakovs

M

Martuzāns Bruno

Matvejevs Aleksandrs

Matvejevs Andrejs

Mencis Jānis

Mizniks Ilvars

N

Neimanis Viesturs

O

Orlovs Pāvels

Ozoliņš Rūdolfs

Ozols Raitis

P

Pavļenko Oksana

Petere Gaida

Podnieks Kārlis

R

Radziņš Guntis

Raitums Uldis

Ramāna Līga

Rasmanis Raitis

Reinfelds Andrejs

Rimšāns Jānis

Ruža Večislavs

S, Š

Sadirbajevs Felikss

Seile Mārīte

Sergejeva Natālija

Simonjans Ļevs

Siņenko Nadežda

Smirnovs Sergejs

Solovjovs Sergejs

Sondore Anita

Starcevs Vjačeslavs

Steprāns Juris

Strautiņš Uldis

Šadurskis Kārlis

Šostaks Aleksandrs

Šteinbuks Veniamins

T

Taimiņa Daina

Treibergs Andrejs

U

Uļjane Ingrīda

V

Valeinis Jānis

Volodko Inta

Vucāns Jānis

Z

Zandere Ieva

Zemītis Aivars

Zvina Irina

Žaime Daiga

© 2004 Latvijas Matemātikas Biedrība